Publicidad

Empresas Premium

2018 BARCELONA: Jornadas Profesionales

8 de febrero, 2018
BARCELONA
9

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

TRESPA DESIGN CENTRE Barcelona
Carrer de la Ribera, 5 - BARCELONA

PROGRAMA

09:00 Recepció d’assistents.
09:10 Presentació. José Henríquez. Gerent d’Infoedita Comunicación Profesional.

09:20 EURONIT

Teulats eficients Euronit
JUAN MANUEL GONZÁLEZ, Responsable Grandes Cuentas Cubiertas y Tejados Euronit

10:00 ALUCOBOND

Façana ventilada 2.0: Noves solucions i eines en l’era BIM.
MIRKO SISTO, Arquitecte.

10:40 TRESPA

Rehabilitació de l’envoltant, Disseny, Eficiència i Estalvi.
FERNANDO CORONA. Technical Specialist Trespa

11:20 COFFEE BREAK

11:40 AIRZONE

El control Airzone mes a prop del diseny.
ORIOL BRUGUERA, Director de zona Catalunya i Balears.

12:20 THU CEILING SOLUTIONS

Sostres metàl·lics d’infinites possibilitats
JOSÉ LUIS ADRIÁN POLO, Director Dpt. Innovació i Producte

13:00 SORTEIG TABLET. Es realitzarà el sorteig d’una Tablet entre els assistents

13:05 COL·LOQUI, COMIAT I APERITIU. Es podran consultar dubtes amb els ponents


PROGRAMA

09:00 Recepción de asistentes.
09:10 Presentación. José Henríquez. Gerente de Infoedita Comunicación Profesional.

09:20 EURONIT

Tejados eficientes Euronit
JUAN MANUEL GONZÁLEZ, Responsable Grandes Cuentas Cubiertas y Tejados Euronit

10:00 ALUCOBOND

Fachada ventilada 2.0: Nuevas soluciones y herramientas en la era BIM.
MIRKO SISTO, Arquitecto.

10:40 TRESPA
Rehabilitación de la envolvente, Diseño, Eficiencia y Ahorro.
FERNANDO CORONA. Technical Specialist Trespa

11:20 COFFEE BREAK

11:40 AIRZONE
El control Airzone más cerca del diseño.
ORIOL BRUGUERA, Director de zona Cataluña y Baleares.

12:20 THU Ceiling Solutions

Techos metálicos de infinitas posibilidades
JOSÉ LUIS ADRIÁN POLO, Director Dpto. Innovación y Producto

13:00 SORTEO TABLET. Se realizará el sorteo de una Tablet entre los asistentes

13:05 COLOQUIO, DESPEDIDA Y APERITIVO. Se podrán consultar dudas con los ponentes

 

Eventos relacionados

Publicidad